Quận Thanh Xuân nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam nội thành Hà Nội. Là vùng đất địa linh nhân kiệt, tụ khí anh hoa, quận Thanh Xuân