Mê Linh là một huyện nằm ở phía bắc thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phía Bắc giáp thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Phía Tây giáp