Thành phố Đông Hà nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Trị, có vị trí địa lý Phía đông và phía nam giáp huyện Triệu Phong, Phía tây giáp