Chương Mỹ là nằm ở phía Tây nam Hà Nội, cách thủ đô 20 km; phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; phía Đông giáp với quận Hà Đông,