Có rất nhiều lỗi vi phạm giao thông nhiều khi rất nhỏ nhưng mọi người thường chủ quan không để ý và tác hại là ai cũng vi