Đi phượt trong những năm gần đây dường như đã trở thành một phong trào, một niềm đam mê của giới trẻ. Chỉ cần có thời gian là