Hà Nội là một trong những địa điểm có loại hình kinh doanh cho thuê xe máy phát triển nhất tại Việt Nam. Ngoài các vấn đề quan