Địa chỉ: 110 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Tel: 0857255868.

https://chothuexemaycongtan.com

Email: chothuexemaycongthitan@gmail.com

Làm Việc: Từ Thứ 2 Đến Chủ Nhật ( 9h đến 21h )